Moje úlohy Vzdelávací portál

Ako Súťažiť?

1.

Na konci septembra prišla do škôl zásielka s ukážkou Hracej karty 1 a časopisu Kozmix na výlete.

2.

Na shop.kozmix.sk si učiteľ môže objednať zadarmo Hracie karty 1 pre všetkých svojich žiakov a tiež zakúpiť nové číslo časopisu Kozmix s ďalšími 4 Hracími kartami.

3.

Po prijatí zásielky môže učiteľ so svojimi žiakmi začať súťažiť. Súťaž prebieha od 25. 9. do 30. 11. 2017.

4.

Učiteľ zadáva deťom domáce úlohy na portáli Kozmix.sk. Za každú vyriešenú úlohu dostanú žiaci od učiteľa nálepku do svojej Hracej karty.

5.

V Hviezdnej súťaži je spolu 5 Hracích kariet. Hracia karta 1 je zadarmo. Zvyšné 4 Hracie karty sú súčasťou časopisu Kozmix.

6.

Každá Hracia karta je kompletná až po nalepení všetkých 5 nálepiek – tie predstavujú 5 splnených úloh na portáli Kozmix.sk. Na zadnej strane karty je potrebné vyplniť identifikačné údaje žiaka, učiteľa a rodiča.

7.

Učiteľ zašle všetky kompletné karty najneskôr do 30. 11. 2017 na adresu organizátora súťaže: AGEMSOFT a. s, Rigeleho 1, 811 02, Bratislava.

8.

Výsledky žrebovania budú zverejnené dňa 15. 12. 2017 na www.kozmix.sk.

VIAC OTÁZOK ZOZNAM CIEN PRAVIDLÁ SÚŤAŽE