Spestrite si hodiny SLOVENSKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY už teraz

Stačí len kliknúť a vybrať si!

Každý mesiac nový obsah pre všetkých žiakov!

Využite pestrú paletu úloh zameraných na precvičovanie a upevňovanie učiva, ktorému sa so žiakmi venujete tento mesiac.

Spestrite si vyučovaciu hodinu hravými cvičeniami zo slovenského jazyka a matematiky, prípadne žiakom pošlite jednotlivé lekcie ako domácu úlohu.

Prečo učiť s interaktívnymi cvičeniami od Kozmixa?

  • Obsahovo pokrývajú učivo, ktorému sa žiaci práve venujú v škole
  • Vytvárajú priestor pre individuálnu prácu a osobný úspech žiaka
  • Možno ich použiť formou domácich úloh
  • Prispievajú k rozvoju žiaka, vrátane logického myslenia
  • Poskytujú okamžitú spätnú väzbu v podobe zvukov a farebných zmien
  • Obsahujú náučné, hravé i tvorivé prvky

Čo je

Kozmix?

originálny spôsob, ako prepojiť výučbu
v škole so zábavou vo voľnom čase

1.300+
škôl

Vzdelávací portál sa využíva v mnohých školách na Slovensku a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

500+
lekcií

Atraktívne učenie prostredníctvom interaktívnych digitálnych lekcií z takmer všetkých predmetov, ktoré sa vyučujú na 1. stupni ZŠ.

1.000+
materiálov

Množstvo cvičení a doplnkových materiálov na precvičovanie učiva.

Ukážkové lekcie

Ukážkové

lekcie

Vyskúšajte

Ďalšie lekcie

bez registrácie