FAQS

Ako môže učiteľ získať prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk?

Podmienkou získania prístupu na vzdelávací portál Kozmix je registrácia učiteľa v projekte Moja prvá škola. Každému registrovanému učiteľovi bude následne e-mailom odoslané užívateľské meno a prístupového heslo. Registrácia do projektu Moja prvá škola umožní škole využívať aktivity a výhody projektu, ale nezakladá žiadne povinnosti, t. j. nijaké povinné časové nároky ani finančné náklady.

 

Ako žiak získa prístup na portál Kozmix.sk?

Žiaci sa momentálne k vzdelávacím materiálom môžu dostať prostredníctvom úloh zadaných od svojho učiteľa. Na prístup k úlohe žiaci potrebujú poznať jedinečný kód danej úlohy. V blízkej budúcnosti pribudne možnosť zriadiť si vlastný účet pre žiakov aj rodičov.

 

Aké boli kritériá pre výber škôl do projektu Moja prvá škola?

Školy neboli určené výberom, do projektu sa môže zapojiť každá škola s vyučovaním na 1. stupni, ktorá prejaví záujem a zaregistruje sa do projektu.

 

Ako postupovať, ak škola nedostala pozvánku do projektu Moja prvá škola?

Kontaktujte neziskovú organizáciu Edulab e-mailom na adrese mojaprvaskola@edulab.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/321 99 121.

 

Koľko učiteľov z jednej školy sa môže zapojiť do projektu Moja prvá škola?

Počet učiteľov z jednej školy nie je obmedzený, ak ide o učiteľov 1. stupňa. Edulab odporúča registráciu viacerých učiteľov, aby mohlo z materiálov a aktivít projektu benefitovať čo najviac žiakov a učiteľov.

 

Aký je odporúčaný/ideálny spôsob využitia portálu Kozmix na hodine?

Ideálny spôsob využitia materiálov je prezentovaný v príručke Moja prvá škola. Učiteľ používa vzdelávacie materiály ako doplnok vzdelávacích aktivít na vyučovacej hodine. Odporúčame ich zakomponovať do vyučovacej hodiny ako jednu z didaktických pomôcok. Učiteľ môže materiály prezentovať pri frontálnom vyučovaní, alebo niektorú časť zadať na samostatnú prácu žiakom, pokiaľ majú požadované technologické vyučovanie. Pri používaní digitálnych materiálov treba dbať na aktívne zapojenie žiaka a sprostredkovanie materiálov učiteľom. Nevhodný spôsob používania je v tom prípade, ak je žiak nasmerovaný do roly pasívneho pozorovateľa videí, animácií či simulácií.

 

Ktoré učebnice sú prepojené na Kozmix.sk?

Pilotne začíname s prepojením na pracovný zošit z dielne autorov Zuzana a Peter Berovci: Matematika 3 Pracovný zošit 1, do budúcnosti plánujeme lekcie Kozmix.sk prepájať aj na ďalšie štandardne používané učebnice.

 

Budú ešte pribúdať ďalšie lekcie a predmety?

Áno, plánujeme pridávať ďalšie typy vzdelávacích materiálov. Registrovaných používateľov budeme automaticky informovať.

 

Bude môcť škola používať aj doterajšie učebnice?

Lekcie a učebné materiály na portáli Kozmix.sk sú doplnkové materiály a nie sú naviazané na žiadnu učebnicu. To znamená, že ich môžu učitelia kombinovať s inými didaktickými prostriedkami a teda používať iba vtedy, keď to uznajú za vhodné.

 

Aké sú minimálne technické štandardy na fungovanie portálu Kozmix.sk? Vyžaduje špeciálne vybavenie alebo softvér?

Na výučbu s nami dodávanými učebnými materiálmi nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Minimálne nároky sú na školách bežnou výbavou: je potrebné, aby bola škola pripojená na rýchly internet a vybavená dotykovou tabuľou, alebo aspoň projektorom. Portál funguje vo väčšine webových prehliadačov, ako napríklad Internet Explorer 11 a novší, Microsoft Edge 12 a novší, Firefox 41 a novší, Chrome 38 a novší, Safari 8 a novší. Je potrebné povoliť v nich Cookies a Javascript.

 

Dá sa obsah portálu Kozmix.sk používať aj off-line?

Nie, na používanie portálu je potrebné pripojenie na internet.