Pravidlá

Zásady ochrany súkromia

 

Kozmixove vesmírne dobrodružstvá

Prevádzkovateľom a držiteľom práv a licencií k mobilnej aplikácii „Kozmixove vesmírne dobrodružstvá“ je Nezisková organizácia EDULAB, so sídlom Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika.

Mobilná aplikácia „Kozmixove vesmírne dobrodružstvá“ (ďalej len mobilná aplikácia) je určená pre používateľov prevažne mladším ako 18 rokov, ale žiadne osobné údaje používateľov nespracúva, neposkytuje ich tretím osobám, nesprístupňuje ich, nezverejňuje ich, neprenáša ich cez hranice územia Slovenskej republiky, ani neblokuje. Mobilná aplikácia teda nespracúva žiadne údaje, ktoré by podliehali ustanoveniam zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Údaj - najvyššie dosiahnuté skóre používateľa - si ponecháva pre potreby analýzy používateľského správania a následného vylepšovania funkčnosti aplikácie. Ide o údaj štatistický, ktorý nie je možné považovať za osobný údaj v zmysle § 4 odsek 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.