Kedy píšeme ypsilon? Ktoré sú mäkké
spoluhlásky? Čo je synonymum?