Čo bolo na počiatku? Prečo treba
poďakovať? Ako sa naučiť odpúšťať?