Čo je to tempo? Ako stúpa
melódia? Čo robí dirigent?