O nás

PORTÁL KOZMIX MÔŽETE OBJAVOVAŤ VĎAKA SPOLOČNOSTI AGEMSOFT, A.S.

AGEMSOFT je slovenská IT spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2000. Poskytujeme produkty a služby najmä v oblasti vývoja digitálnych vzdelávacích materiálov a využitia moderných technológií vo vyučovaní v materských, základných a stredných školách. Rovnako venujeme pozornosť aj celoživotnému vzdelávaniu širokej verejnosti bez rozdielu veku. Dlhodobo spolupracujeme s prestížnymi svetovými vydavateľmi vzdelávacieho obsahu, sme partnerom spoločnosti SANOMA Learning, ktorá patrí medzi lídrov v e-learningu v Európe. AGEMSOFT je mnohoročným podporovateľom neziskovej organizácie Edulab a nepretržite spolupracuje so vzdelávacími spoločnosťami a s univerzitami na Slovensku aj v zahraničí. Vďaka tomu môžeme neustále rozširovať svoje portfólio služieb a dokážeme prinášať nové a kvalitnejšie produkty.

Naše skúsenosti so zavádzaním nových trendov a technológií do vzdelávania potvrdzuje aj realizácia úspešných vzdelávacích projektov. Jedným z najnovších je projekt Škôlka hrou, zameraný na inováciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. V spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB vznikol súbor 4 metodických publikácií Škôlka hrou. Ponúkajú netradičné námety na činnosti, v ktorých je možné efektívne využiť digitálne vzdelávacie materiály a technológie v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami. Súčasťou projektu sú Centrá excelentnosti v materských školách, v ktorých sa pravidelne realizujú odborné semináre pre učiteľov. 

Vzdelávací portál KOZMIX rozširuje portfólio produktov spoločnosti o komplexné vzdelávacie materiály pre prvý stupeň základných škôl. Prostredníctvom vzdelávacieho portálu a kvalitnej metodickej príručky prinášame učiteľom moderný spôsob výučby zábavnou formou a prepájame vzdelávanie v škole s učením doma.

Veríme, že budete s portálom Kozmix.sk spokojní a prinesie vám veľa inšpirácie a zábavného učenia pre vašich žiakov.

Ing. Ján Trubač
predseda predstavenstva