Misia modrá planéta s Kozmixom učiteľom priniesla komplexné vzdelávacie materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Projekt prepájal aktivity z metodickej príručky s atraktívnym digitálnym obsahom na portáli Kozmix.sk. V rámci projektu sa autori inšpirovali fínskym prístupom k tematickému vyučovaniu, ktoré spája viaceré vyučovacie predmety do jednej témy.
Do projektu zameraného na environmentálnu výchovu žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 350 základných škôl.