Malá finančná akadémia s Kozmixom bol jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytol všetky potrebné materiály na odučenie témy Finančná gramotnosť na 1. stupni ZŠ. Projekt spájal aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Cieľom bolo predstaviť učiteľom spôsob inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné.
Do projektu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa počas dvoch školských rokov zapojilo 700 škôl z celého Slovenska.