Projekt Moja prvá škola bol realizovaný s cieľom poskytnúť učiteľom moderné učebné materiály a kompletný servis, ktorý im uľahčí ich prácu a pomôže skvalitniť výučbu. Základom projektu bol vzdelávací obsah na portáli Kozmix.sk doplnený o metodickú príručku s viac ako 250 scenármi vzdelávacích aktivít z rôznych predmetov.
Do projektu sa v školskom roku 2016/2017 zapojilo viac ako 1 200 škôl.