Vzdelávací portál Kozmix používam so žiakmi už takmer štvrtý
rok. Každý rieši úlohy vlastným tempom a po ich absolvovaní
dostáva spätnú väzbu. Žiak sa môže vrátiť k svojim riešeniam
a pozrieť sa, kde urobil chybu. Vyhodnotenie lekcií prichádza
aj učiteľovi, ktorý tak získava obraz o úspešnosti žiakov.
Vzdelávací portál Kozmix.sk môžem len odporučiť. Je moderný,
inovatívny a nápaditý.