Vzdelávací portál Kozmix.sk využívam počas vyučovacích hodín na zopakovanie starého alebo odučenie nového učiva. Práca
na portáli sa mi osvedčila aj počas online vzdelávania, kedy
som deťom posielala domáce úlohy a ihneď som videla spätnú
väzbu, teda či dané učivo zvládli alebo si ho ešte treba
zopakovať. Aj pre samotných žiakov bolo riešenie úloh na
portáli zábavou.