PRÍSTUP • Vzdelávací portál
• 1 Kozmix Lab projekt
• Vzdelávacie kurzy
KÚPIŤ PRÍSTUP KÚPIŤ PRÍSTUP PRE TRIEDU
Kozmix Sales a nájdete sa v každom predmete Vzdelávací portál Kozmix pomáha žiakom 1. stupňa ZŠ
rozšíriť si vedomosti zábavnou formou.
POZRIEŤ PONUKU POZRIEŤ PONUKU


najkrajŠia Kúpiť knižka Vo VESMÍRE 100 strán veselých príbehov a cvičení na rozvoj čítania s porozumením Kúpiť 100 strán veselých príbehov a cvičení na rozvoj čítania s porozumením Ako využiť portál INŠPIRUJTE SA kozmix.SK na vyučovaní? INŠPIRUJTE SA Stiahnuť brožúru KOZMIX.Sk aj pre vaše deti! vzdelávací portál Stiahnuť brožúru

Čo je vzdelávací portál KOZMIX.SK?

Objavte pestrú ponuku vzdelávacieho portálu pre žiakov
na 1. stupni, vďaka ktorému sa učenie stáva hrou.

viac ako 5 000 vzdelávacích materiálov

11 školských predmetov

rozsiahla slovenčina a matematika

na doma i do školy

na počítači, v tablete aj v mobile

obsah v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

aktivity na voľný čas

veselé príbehy na čítanie a počúvanie

Chcete vedieť viac?

Nechajte nám vašu emailovú adresu a my vás budeme informovať o všetkých aktuálnych novinkách na portáli Kozmix.sk

Odoslaním vašej emailovej adresy dávate súhlas na využívanie vašich kontaktných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a so všeobecnými podmienkami používania.

Kozmix na doma

• Hravé a motivujúce učenie
• Vzdelávací obsah v súlade
s práve preberaným učivom

• Rozvoj logického myslenia žiakov
• Priestor pre osobný úspech žiakov
• Okamžitá spätná väzba

KÚPIŤ PRÍSTUP PRE RODINU

Kozmix pre školu

• Metodické listy pre učiteľov
• Pracovné listy
• Metodická príručka Moja prvá škola

• Stovky lekcií, tisíce cvičení
• Rozsiahla matematika a slovenský jazyk
+ ďalších 9 školských predmetov

KÚPIŤ PRÍSTUP PRE ŠKOLU

Ako učiť S kozmixom?

Pozrite si praktické tipy od pani učiteľky Biby
a inšpirujte sa k tomu, ako využiť obsah portálu Kozmix.sk
priamo na vyučovaní.

Sledujte náš kanál na YouTube a získajte viac praktických tipov na kreatívne učenie s Kozmixom.

Moja prvá škola

Projekt Moja prvá škola bol realizovaný s cieľom poskytnúť učiteľom moderné učebné materiály a kompletný servis, ktorý im uľahčí ich prácu a pomôže skvalitniť výučbu. Základom projektu bol vzdelávací obsah na portáli Kozmix.sk doplnený o metodickú príručku s viac ako 250 scenármi vzdelávacích aktivít z rôznych predmetov. Do projektu sa v školskom roku 2016/2017 zapojilo viac ako 1 200 škôl.

Malá finančná akadémia s Kozmixom

Malá finančná akadémia s Kozmixom bol jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytol všetky potrebné materiály na odučenie témy Finančná gramotnosť na 1. stupni ZŠ. Projekt spájal aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Cieľom bolo predstaviť učiteľom spôsob inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Do projektu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa počas dvoch školských rokov zapojilo 700 škôl z celého Slovenska.

Misia modrá planéta s Kozmixom

Misia modrá planéta s Kozmixom učiteľom priniesla komplexné vzdelávacie materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Projekt prepájal aktivity z metodickej príručky s atraktívnym digitálnym obsahom na portáli Kozmix.sk. V rámci projektu sa autori inšpirovali fínskym prístupom k tematickému vyučovaniu, ktoré spája viaceré vyučovacie predmety do jednej témy. Do projektu zameraného na environmentálnu výchovu žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 350 základných škôl.

povedali o náS

Mgr. Bibiána Rusnáková
ZŠ vo Veľkom Bieli

Kozmix ponúka učiteľom hotový materiál - video ukážky, pracovné listy a tematicky pestré interaktívne cvičenia. Mňa zaujal práve možnosťou vyskladať si z ponuky vyučovaciu hodinu tak, aby bola dynamická a mala zaujímavý obsah. Pre žiakov vyberám gradujúce a na mieru "ušité" úlohy. Po ich vyriešení dostávajú okamžitú spätnú väzbu priamo od vesmírneho kamoša a to sa im ráta.

PaedDr. Lenka Reháková
ZŠ s MŠ Liesek

Vzdelávací portál Kozmix používam so žiakmi už takmer štvrtý rok. Každý rieši úlohy vlastným tempom a po ich absolvovaní dostáva spätnú väzbu. Žiak sa môže vrátiť k svojim riešeniam a pozrieť sa, kde urobil chybu. Vyhodnotenie lekcií prichádza aj učiteľovi, ktorý tak získava obraz o úspešnosti žiakov. Vzdelávací portál Kozmix.sk môžem len odporučiť. Je moderný, inovatívny a nápaditý.

Zuzana Kubošová
ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou

Vzdelávací portál Kozmix.sk využívam počas vyučovacích hodín na zopakovanie starého alebo odučenie nového učiva. Práca na portáli sa mi osvedčila aj počas online vzdelávania, kedy som deťom posielala domáce úlohy a ihneď som videla spätnú väzbu, teda či dané učivo zvládli alebo si ho ešte treba zopakovať. Aj pre samotných žiakov bolo riešenie úloh na portáli zábavou.