VZDELÁVACÍ PORTÁL PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Cloudy
contents library
Kozmix team

Finančná gramotnosť a environmentálna výchova s Kozmixom

Pozývame Vás na webinár organizovaný Neziskovou organizáciou EDULAB. Témou bude predstavenie projektových balíkov Malá finančná akadémia a Misia modrá planéta, ktoré sú zamerané na vyučovanie prierezových tém. Priblížime Vám obsah balíkov, vyučovanie s Kozmixom a skúsenosti z pilotných projektov, ktoré prebehli na stovkách slovenských škôl.
Dĺžka trvania: 60 minút

Webinár spustíte kliknutím na odkaz „Spustiť online event“ tesne pred začiatkom termínu.

Tešíme sa na Vás.

PROGRAM ONLINE WEBINÁRA:

 • Malá finančná akadémia s Kozmixom
 • Misia modrá planéta s Kozmixom
 • Prezentácia vzdelávacích balíkov
 • Skúsenosti z praxe
 • Ako získať materiály
24. november 2020
14:00 - 15:00

Fenomény sveta a Kozmix pre riaditeľov

Pozývame Vás na webinár organizovaný Neziskovou organizáciou EDULAB. Témou bude predstavenie konceptu Fenoménov sveta a portálu Kozmix s dôrazom na riaditeľov škôl. Hlavnými bodmi webinárov budú didaktické benefity produktov, implementácia a skúsenosti z praxe.
Dĺžka trvania: 60 minút

Webinár spustíte kliknutím na odkaz „Spustiť online event“ tesne pred začiatkom termínu.

Tešíme sa na Vás.

PROGRAM ONLINE WEBINÁRA:

 • Portál Kozmix
 • Fenomény sveta
 • Inšpirácia pre riaditeľov
 • Ako implementovať materiály
10. december 2020
15:00 - 16:00

Šesť Fenoménov sveta

Pozývame Vás na webinár organizovaný Neziskovou organizáciou EDULAB. Je určený pre učiteľov a riaditeľov, ktorí chcú spoznať Fenomény sveta a medzipredmetové vyučovanie. Predstavíme Vám ich koncepciu, implementáciu a obsah vzdelávacích balíkov spolu s portálom fenomenysveta.sk.
Dĺžka trvania: 60 minút

Webinár spustíte kliknutím na odkaz „Spustiť online event“ tesne pred začiatkom termínu.

Tešíme sa na Vás.

PROGRAM ONLINE WEBINÁRA:

 • Čo sú Fenomény sveta
 • Mezipredmetové vyučovanie pre druhý stupeň
 • Predstavenie vzdelávacích balíkov
 • Skúsenosti z implementácie
26. november 2020
14:00 - 15:00

Pozrite si naše prvé zo série pripravovaných videí o tom, ako učiť s Kozmixom.