VZDELÁVACÍ PORTÁL PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Cloudy
contents library
Kozmix team

Učíme s Kozmixom

Pozývame Vás na webinár organizovaný Neziskovou organizáciou EDULAB, ktorý je určený pre učiteľky a učiteľov na prvom stupni základnej školy. Webinár sa zameriava na predstavenie vzdelávacieho portálu Kozmix.sk a jeho praktické využitie v škole či pri dištančnom vyučovaní. Okrem iného spoznáte atraktívny svet Kozmixa, rozsiahlu ponuku vzdelávacích materiálov a možnosti ich uplatnenia v praxi.

Dĺžka trvania: 45 minút

Webinár spustíte kliknutím na odkaz „Spustiť online event“ tesne pred začiatkom termínu.

Tešíme sa na Vás.

PROGRAM ONLINE WEBINÁRA:

 • Kozmix a jeho zábavný svet.
 • Portál Kozmix.sk.
 • Obsah vzdelávacích materiálov.
 • Možnosti využitia portálu.
 • Ukážka nového projektu.
 • Aktuálna ponuka pre školy.
4. február 2021
15:00 – 15:45
9. február 2021
15:00 – 15:45
16. február 2021
14:00 – 14:45
25. február 2021
14:00 – 14:45

Fenomény sveta – Dajte svojej hodine obraz a zvuk

Pozývame Vás na webinár organizovaný Neziskovou organizáciou EDULAB, ktorý je určený pre učiteľky a učiteľov na druhom stupni základnej školy. Okrem iného sa dozviete, čo sú Fenomény sveta, ako sa dajú využívať na medzipredmetovom vyučovaní a ako môžete pomocou videoknižnice Fenoménov sveta dať svojej hodine obraz a zvuk.

Dĺžka trvania: 45 minút

Webinár spustíte kliknutím na odkaz „Spustiť online event“ tesne pred začiatkom termínu.

Tešíme sa na Vás.

PROGRAM ONLINE WEBINÁRA:

 • Video ako hlavný prvok Fenoménov sveta.
 • Portál FenoménySveta.sk.
 • Obsah vzdelávacích materiálov.
 • Videoknižnica a jej implementácia.
 • Fenomény sveta v praxi.
 • Ukážka novej témy.
 • Aktuálna ponuka pre školy.
11. február 2021
14:00 – 14:45
18. február 2021
15:00 – 15:45
23. február 2021
15:00 – 15:45

Pozrite si naše prvé zo série pripravovaných videí o tom, ako učiť s Kozmixom.